مشاوره فروش

مشاوره فروش؛ امروزه نقش فروش در رونق کسب و کار و توسعه درآمد برکسی پوشیده نیست. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اهمیت رشد کسب و کارهای خرد و کلان، فروش بهتر به عنوان یک پله ی رشد و ترقی در کسب و کار و جامعه به حساب می رود. در تعریفی ساده فروش شامل فرایند معرفی محصولات به مشتریان می شود

در هر سازمانی بخش فروش نقش حیاتی در موفقیت کسب‌وکار ایفا می‌کند. نقش مهم و منحصربه‌فرد فروش پلی است میان احتیاجات مشتری و خدمات که کسب و کارها برای رفع نیازهای آنها ارائه می‌دهند.

فروش نقش مهمی در ایجاد وفاداری و اعتماد بین مشتری و کسب‌وکار دارد. اعتماد و وفاداری دلایل عمده‌ای هستند که موجب می‌شود تا مشتری کسب و کار و خدمات آن را به دیگران معرفی نماید.

در همین راستا مشاوره فروش یکی از قدیمی ترین راه های افزایش کسب درآمد در محیط پر رقابت بازار کار بوده که طریق ارائه خدمات ذیل این امر محقق
می گردد:

   • مصاحبه و استخدام فروشنده های حرفه ای (Sales Team Interview and Recruitment)
   • تشکیل تیم فروش (Sales Team Building)
   • تدوین طرح و برنامه جامع فروش (Sales Plan)
   • نظارت بر فعالیت های کل تیم فروش با هدف افزایش فروش (Sales Team Activity Supervision)
   • آموزش سرپرستان و مدیران تیم فروش (Sales Managers and Supervisors Training)
   • هدف گذاری فروش (Sales Target)
   • بررسی و آنالیز و برنامه ریزی برای کانال های فروش (Sales channel)
   • برنامه توسعه کانال های فروش جهت افزایش فروش شرکت (Sales Development)