مشاوره توسعه کسب و کار

تأسیس و راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا در سراسر جهان با مشکلات و دشواری‌های خاصی روبرو است. در حال حاضر کسب و کارهای مختلفی در سراسر جهان و علی الخصوص ایران مشغول به فعالیت هستند اما نکته مهم در خصوص عمده آن‌ها این است که تا یک سطح و میزان معین و مشخصی رشد و توسعه می‌یابند و سپس رشد و توسعه آن‌ها متوقف می‌شود. در نتیجه تعداد اندکی از کسب و کارها به رشدی دست می‌یابند که به عنوان یک برند مطرح شوند.

کسب و کارها نیازمند اتخاذ تدابیر و اصول متمایزی در راهبری کسب و کار خود هستند تا بتوانند قدرت رقابتی خود را در بازارهای موجود در دهکده جهانی حفظ کنند؛ این نیاز برای کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر ایده بیش ‌از پیش احساس می‌شود. در دنیای امروزی روند توسعه‌ کسب و کار دائماً در حال تغییر است و شاهد این هستیم که شرکت‌ها در رابطه با رشد و موفقیتشان به طرز قابل‌توجهی متحول شده‌اند و همیشه راه‌های جدیدی می‌یابند تا از ابزار و فناوری‌های موجود بیشترین بهره را ببرند.

توسعه کسب و کار شامل کلیه برنامه ریزی ها، استراتژی ها، فرآیندها و اقداماتی است که در راستای ایجاد و پیاده سازی فرصت های رشد یک سازمان لازم می باشند. هدف از توسعه کسب و کار خلق ارزش بلند مدت و پایدار برای یک کسب و کار و مشتریان آن است. این موضوع شامل مواردی از جمله افزایش درآمد، گسترش، رشد سودآوری با ایجاد مشارکت استراتژیک و همچنین اتخاذ تصمیم پیرامون راهبردهای مربوط به کسب و کار است.

در همین راستا در در جهت توسعه هدفمند کسب و کارها و نیل به جایگاه متعالی در بازار، اقدامات ذیل به صورت خدمات مشاوره ای ارائه می گردد:

 

   • تدوین استراتژی و نقشه راه کسب و کار (Business Strategy & Business Roadmap)
   • برنامه ریزی راهبردی و تدوین سند راهبردی (Strategic Plan)
   • تهیه و تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)
   • ارزشیابی ایده و ارزیابی طرح کسب و کار
   • طراحی بوم مدل کسب و کار (Business Model)
   • مطالعه امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی (Feasibility Study)
   • بهبود، بازطراحی و بروز رسانی طرح کسب و کار
   • بازمهندسی فرآیندها و عملکرد کسب و کار (business processes reengineering)
   • طراحی نقشه راه توسعه محصول و خدمات (product/service development road mapping)
   • طراحی تجربه دیجیتال کاربران (digital user experience design)