مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی؛ قلب کسب و کار در سینه بازاریابی آن می‌تپد. عمده ابعاد کسب و کارها به بازاریابی موفق وابسته هستند. چتر گسترده بازاریابی روی تبلیغات، روابط عمومی، ترویج و فروش سایه می‌اندازد. بازاریابی فرآیندی است که به‌وسیله آن محصول یا خدمات برای مشتری بالقوه معرفی و ترویج می‌شود. کسب و کارها بدون بازاریابی هم قادر به ارائه بهترین محصولات و خدمات در حوزه فعالیت خود هستند، اما هیچ‌یک از مشتریان بالقوه از وجود و نحوه دسترسی به آن اطلاعی نخواهند داشت. بدون بازاریابی ممکن است فروشی صورت نگیرد و به‌تبع آن، شرکت‌ها به تعطیلی کشیده شوند.

برای اینکه یک کسب و کار به موفقیت برسد، محصول یا خدماتی که ارائه می‌کند باید به خریداران بالقوه شناسانده شود. چنانچه کسب و کاری در جامعه شناخته‌شده نیست و پیش از آن با مشتری ارتباط برقرار نکرده است، باید برای ایجاد آگاهی از راهبردهای بازاریابی استفاده نماید.

موفقیت شرکت‌ها اغلب متکی بر شهرت منسجم آن‌ها است. شهرت یک شرکت در صورتی با قوام تر می‌شود که بتواند انتظارات بالای عموم را برآورده کند. شهرت کسب و کار از طریق مشارکت در برنامه های اجتماعی، ارتباط مؤثر –درونی و بیرونی- و ارائه محصولات یا خدمات با کیفیت ایجاد می گردد. همه این موارد به نوبه خود توسط فعالیت های بازاریابی ایجاد یا پشتیبانی می‌شوند.

در همین راستا به منظور انجام مأمویت بازاریابی به نحوه احسن و دستیابی به اهداف عالی کسب و کارها مشاوره بازاریابی خدمات ذیل را ارائه می نماید:

   • تدوین طرح و استراتژی بازاریابی (Marketing Plan)
   • مطالعه صنعت و روندیابی (Industry Analysis)
   • مطالعه رقبا و تحلیل محیطی (Competitors Analysis)
   • مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی (Marketing Research)
   • تدوین برنامه بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing Plan)
   • طراحی کمپین های بازاریابی (Marketing Campaigns)
   • طراحی استراتژی های نفوذ و توسعه بازار (market penetration and development)