هوش مصنوعی در فینتک

هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه های علوم کامپیوتر است. هدف از…