“پول همیشه مشتاق و آماده کار برای کسی است که آماده استخدام آن باشد.”

_ Idowu Koyenikan

مدیریت ثروت چیست؟

مدیریت ثروت نوعی سرویس مشاوره­ ای سرمایه گذاری است که متناسب با نیازهای خاص مشتریان تهیه می شود. به تعبیر دیگر مدیریت ثروت استفاده از فرآیندها، خدمات و محصولات طراحی شده برای رشد، استفاده و انتشار ثروت افراد است.

در این فرآیند مشاوره ای، اطلاعاتی در مورد نیازها و شرایط خاص مشتریان جمع ­آوری شده و سپس با استفاده از طیف وسیعی از محصولات و خدمات مالی به طراحی استراتژی شخصی برای هر مشتری پرداخته می­ شود. هدف از مدیریت ثروت استفاده ترکیبی از خدمات مالی برای حفظ و رشد ثروت بلند مدت است.

می ­توان طیف ثروت را به سه گروه زیر تقسیم کرد:

ثروت اندک:

افراد این طیف منابع کمی دارند و توانایی مدیریت ثروت محدود خود را ندارند. این افراد توانایی تأمین نیازهای روزانه را داشته ولی هیچ منبع اضافی برای محافظت از ثروت ندارند.

ثروت متوسط:

از طیف قبلی ثروت بیشتری دارند و احتمال بیشتری وجود دارد که افراد و خانواده های این طیف بتوانند از عهده اجرای تکنیک ها برای رشد، محافظت یا انتشار ثروت خود برآیند. این تکنیک ­ها شامل خرید انواع خاصی از بیمه نامه ها، برنامه ریزی برای تحصیل و بازنشستگی است. این فرایندها، خدمات یا محصولات شرکت های مختلف بوده و هیچ هماهنگی بین ارائه دهندگان وجود ندارد.

ثروت بزرگ:

دارایی های بیشتر باعث بوجود آمدن پیچیدگی ها و گزینه های بیشتری برای مدیریت ثروت در این طیف می شود. خدمات مشاوره ای در این سطح “مدیریت ثروت” نام دارد.

مدیریت سرمایه

مشاور یا مدیر ثروت نوعی مشاور مالی است که دید گسترده ای از رشته ها و خدمات مالی مانند مشاوره مالی و سرمایه گذاری، برنامه ریزی حقوقی یا املاک، خدمات حسابداری، مالیاتی و برنامه بازنشستگی برای مدیریت ثروت دارد. شیوه های مدیریت ثروت و خدمات از در موقعیت های مختلف با توجه به وضعیت اقتصادی، درآمد و عادت های پس انداز مردم متفاوت خواهد بود. به همین علت مشاوران روش های متنوعی برای ساختار هزینه های خود دارند.

مدیریت ثروت با مشاوره سرمایه گذاری متفاوت است. رویکرد ارائه شده در مدیریت ثروت رویکردی جامع و متمرکز است که کلیه خدمات مورد نیاز برای مدیریت پول، مالیات، برنامه ریزی برای نیازهای مشتری از جمله نیازهای فعلی و آینده خانواده مشتری را نیز شامل می شود.

برخی از خدمات ارائه شده توسط مدیران ثروت که برای افراد ثروتمند با طیف گسترده ای از نیازهای متنوع مناسب خواهد بود، شامل موارد زیر است:

   • مدیریت و مشاوره سرمایه گذاری، از جمله برنامه ریزی بازنشستگی
   • برنامه ریزی حقوقی و املاک
   • خدمات حسابداری و مالیاتی
   • بررسی مزایای مراقبت های بهداشتی و امنیت اجتماعی
   • برنامه های خیرخواهانه

باید به این نکته توجه داشت که یک مشاور مدیریت ثروت به افراد ثروتمند نیاز دارد، اما همه افراد ثروتمند به مشاور نیاز ندارند.