زمینه فعالیت های تخصصی

مشاوره توسعه کسب و کار شامل کلیه برنامه ریزی ها، استراتژی ها، فرآیندها و اقداماتی است که در راستای ایجاد و پیاده سازی فرصت های رشد یک سازمان لازم می باشند.

مشاوره فروش

قلب کسب و کار در سینه بازاریابی آن می‌تپد. عمده ابعاد کسب و کارها به بازاریابی موفق وابسته هستند. چتر گسترده بازاریابی روی تبلیغات، روابط عمومی، ترویج و فروش سایه می‌اندازد.

مشاوره بازاریابی

همواره مشاوره فروش نقش حیاتی در موفقیت کسب‌ وکارها ایفا می‌کند. مشاوره فروش پلی است، میان احتیاجات مشتری و خدمات که در جهت رفع نیاز مشتریان ارائه می‌گردد.